Virksomheden.
Pronor IndustriTeknik as er en af Danmarks største og tungeste faglige virksomhed indenfor elektromekanisk service.
Virksomhedens rødder og kompetencer går mange år tilbage og derfor findes der et unikt fagligt miljø, som gør Pronor i stand til at løse tunge og komplekse opgaver indenfor forretningsområderne: Reparation & Service, Automation & Tavler og Reservedele og Tekniske artikler. Pronor er næsten landsdækkende og omsætter med sine +50 medarbejdere mere end DKK 70 mio. og har en markant vækststrategi for de kommende år.

Kunderne/Markedet.
Pronor samarbejder med mere end 3.000 kunder indenfor en bred række segmenter dækkende energi-, fødevarer-, proces og vindindustri mv., alle virksomheder som prioriterer og er
afhængige af problemfri produktion.Gennem et tæt samarbejde med markante strategiske partnere, servicerer, optimerer og vedligeholder Pronor disse kunders produktionsmiljø indenfor den brede vifte af specialer og gennem sin tilstedeværelse tæt på kunderne i Aarhus, Aalborg, Herning, Middelfart, Ringe samt Haslev og er dermed landsdækkende. Dette nærhedsprincip kombineres med egne butikker og en velfungerende webshop, som opretholder den tætte kontakt mellem kunder og Pronor og giver mulighed for en faglig snak med andre professionelle.

Stillingen.
Stillingen som Salgsingeniør – Teknologi- og Industrikunder er en nøglestilling med udgangspunkt i Aarhus, hvor Pronors hovedkontor ligger. Her understøttes en lang række store
strategiske kunder og den nye salgsingeniør bliver ansvarlig for eksisterende- og nye kunder i regionen. Stillingen tager sigte på at fastholde og udvikle den nuværende kundeportefølje, gennem en professionel dialog og med et højt ambitionsniveau. Denne dialog føres typisk med kundernes drifts- og vedligeholdelses ansvarlige og derfor er såvel den tekniske som den kommercielle indsigt vigtig for denne centrale salgsnøgleposition.Et naturligt karriereforløb for stillingen kan udvikles til en KAM og evt. senere Regional salgschef stilling og evt. medlem af en salgsledergruppe.

Ansvar.
• Salgsansvarlig for regionen i en tæt dialog med kolleger og samarbejdspartnere.
• Gennemføre salgsplaner/-aktiviteter som realiserer en markant salgsvækst hos nuværende og kommende kunder og som sikrer de langvarige relationer.
• Være en proaktiv og engageret deltager i den 13 mand store salgsorganisation og dele erfaringer og viden til fælles gavn i en flad og uformel organisation.
• Sikre/medvirke til en proaktiv markedskommunikation og branding af Pronor i fagnetværk mv.

Opgaver.
• Udarbejde enkle kundeanalyser og afdække potentielt mersalg på alle Pronors forretningsområder.
• Gennemføre et proaktivt salg gennem en professionel teknisk- og kommerciel dialog med centrale beslutningstagere.
• Sikre hele tiden at være up to date på kundetilfredshed, potentiale(r) og salgscyklus samt rapportere regelmæssigt og retvisende.
• Medvirke til en fortsat udvikling af salgsmateriale, præsentation og branding af Pronor.

Kandidaten.
Den nye salgsingeniør – Teknologi- og Industrikunder, er en målrettet yngre salgsprofessionel. Gennem flere års arbejde, måske først som en del af et drifts- og vedligeholdelsesmiljø, er
salgsarbejdet en stærk motivator og er blevet dit rigtige karrierevalg.Du har en positiv og proaktiv tilgang til og opfattes af kunder, samarbejdspartnere og kolleger som troværdig og ordholdende.Du er tryg ved at have dialog med centrale beslutningstagere, også i store virksomheder, og forstår at balancere et teknisk og kommercielt fokus, måske ved at trække på dine kolleger eller væsentlige samarbejdspartnere om nødvendigt.Du er en dygtig og målrettet forhandler og motiveres af at skabe salgsresultater, gennem et højt aktivitetsniveau, struktur, vedholdenhed og et ”godt købmandskab”.

Faglighed/kompetencer/uddannelse:
Den ideelle kandidat har:
• Nogle års dokumenterede salgserfaringer/-resultater indenfor elektromekanik og/eller automation og gerne med hovedfokus på servicesalg og/eller konceptsalg.
• Meget gerne erfaring med virksomheder indenfor energi, forsyning, proces og produktion.
• Et solidt teknisk fundament som eks. maskinmester, samt en håndværksmæssig uddannelse som automationstekniker, elektromekaniker eller lign.

Personlige og organisatoriske kompetencer:
• Du er ambitiøs for at nå personlige- og arbejdsrelaterede mål.
• Du evner at og vægter samarbejde højt, især ift. kolleger og samarbejdspartnere.
• Du er resultatfokuseret og søger at imødekomme kundeforventninger.
• Du er beslutsom og proaktiv og iværksætter målrettede handlinger for at nå dine mål.
• Du er trives med at skabe og udvikle kontakter og netværk.

Øvrige ansættelsesvilkår.
Gode kommunikationsegenskaber på forhandlingsniveau i dansk og (engelsk).
Ansættelse snarest muligt, gerne tiltrædelse pr. 1. august/1. september 2019.
Domicil i Århus på Pronors hovedkontor.
Løn og ansættelsesmæssige vilkår på et konkurrencedygtigt niveau.

Ansøgning sendes til:
Insightments kontaktperson:
Direktør Bo Fensbæk
Mobil: +45 20635071
Mail: bf@insightments.dk